Het vierde lustrum van VESTING, in 2010, werd georganiseerd door Kenneth Plat (voorzitter), Gijs Immerman (secretaris), Sven Schmit (penningmeester), Myrthe Soer (bedrijfscontacten) en Ruben te Wierik (activiteitencoördinator).


V.l.n.r.: Myrthe, Ruben, Kenneth, Sven en Gijs

Back to top
Cancel