De Zeilkamp Commissie 2013 bestond uit Chris Wijnbergen (voorzitter), Bert ter Bogt (penningmeester), Daniel Peters (secretaris), Annanina Koster (activiteitencoördinator) en Mark van der Goot (kampcoördinator).

Achter v.l.n.r.: Bert, Chris en Daniel. Voor: Annanina (links) en Mark (rechts)

Back to top
Cancel