De VESTING Introductie Commissie bestond uit Jan Jakob Lameijer (voorzitter), Nynke van der Zee (penningmeester), Anke Konst (secretaris), Paula van der Werff (activiteitencoördinator) en Sjoerd van Bakel (kampcoördinator).


V.l.n.r.: Nynke, Jan Jakob, Anke, Paula en Sjoerd

Back to top
Cancel