De VESTING Introductie Commissie 2011 bestond uit Maik Havinga (voorzitter), Michiel uit het Broek (penningmeester), Wies van Eeden (secretaris), Wieke Boonstra (activiteitencoördinator) en Sanne van der Wal (kampcoördinator).


V.l.n.r.: Sanne, Michiel, Wies, Maik en Wieke

Back to top
Cancel