De Congres Commissie 2011-2012 bestond uit Wies van Eeden (voorzitter), Sander Cremers (penningmeester), Jing Chen (secretaris), Roos Nijzing (dagcoördinator) en Tomas Geurts (bedrijfscontacten).


V.l.n.r.: Wies, Tomas, Jing, Sander en Roos

Back to top
Cancel