The Career Experience 2014 was organized by Lidewey van der Wal (chairwoman), Jorrit Visser (secretary/treasurer), Lisanne van Brussel (day coordinator), Jesper Slotboom (external affairs) en Daniel Peters (external affairs). 

F.l.t.r.; Jorrit Visser, Daniel Peters, Lidewey van der Wal, Lisanne van Brussel and Jesper Slotboom.

Back to top
Cancel