Company
PGGM
Type
Scriptant
Location
Zeist
Sector
Asset Management, Healthcare
Required language
Dutch, English
Website
http://www.pggm.nl/werkenbij

Description

Jouw rol

Aanleiding stageonderwerp

In het nieuwe pensioencontract moeten pensioenfondsen onderzoek doen naar de risicovoorkeuren van deelnemers. Op basis van dit onderzoek stelt het fonds grenzen vast waar het beleid aan moet voldoen: een bovengrens voor het risico en een ondergrens voor het rendement. De wetenschappelijke literatuur kent veel onderzoek naar de risicobereidheid van mensen, maar de toepassing op pensioen is beperkt, zeker voor deze specifieke maten.

De rest van dit stuk geeft de visie van PGGM op een geschikte onderzoeksvraag en -opzet. Hierin staan wij open voor suggesties van de scriptant.

Onderzoeksvraag

Wat is een geschikte methode om de risicopreferentie van deelnemers uit te vragen?

-     Is dit een specifieke methode of een combinatie van methodes?

-     Het gaat hierbij in ieder geval om de risicobereidheid van deelnemers (hoeveel risico wil een deelnemer nemen) en indien mogelijk ook de risicodraagkracht (hoeveel risico kan een deelnemer nemen).

Methodiek

Gebruik maken van de wetenschappelijke literatuur en inzichten uit eerdere onderzoeken die door PGGM zijn gedaan om de beschikbare methoden te verkennen en de meeste geschikte methode(s) te selecteren. Daarbij zijn enkele belangrijke criteria dat de methode makkelijk en begrijpelijk is voor de deelnemer en de resultaten voor pensioenfondsen bruikbaar zijn om een risicohouding te bepalen.

PGGM wil graag een onderzoek onder deelnemers laten houden waarmee de methodiek kan worden getest. Dit onderzoek onder deelnemers is een belangrijk deel van de scriptie en betreft in ieder geval het kwantitatief testen van de geselecteerde methode(s) en mogelijk het vooraf kwalitatief testen van prototype(s) onder deelnemers.

Uitgebreidere achtergrond

Het nieuwe pensioencontract is in de basis een beschikbare premieregeling. Dit betekent dat de deelnemers voor pensionering een persoonlijk pensioenvermogen hebben en er niet langer sprake is van pensioenrechten (toegezegde uitkeringen). Om het beleggingsbeleid aan te laten sluiten bij de deelnemer moet het pensioenfonds onderzoek doen naar de risicohouding van de deelnemer. Deze bestaat uit twee onderdelen: risicobereidheid (hoeveel risico willen mensen nemen) en risicodraagkracht (hoeveel risico kunnen mensen nemen). Deze elementen moeten worden gecombineerd en vertaald tot de nieuwe wettelijk verplichte maten voor de risicohouding:

-     Minimaal rendement

-     Maximaal risico, gemeten als verschil tussen een verwachte uitkering en een slechtweeruitkering in een specifiek jaar

-     Maximaal risico gemeten over de hele uitkeringsfase

Voor een deelnemer zal het over het algemeen moeilijk zijn om aan te geven wat zijn voorkeuren zijn op deze maten. Bestaande onderzoeksmethodes schotelen deelnemers een risico-rendementsafweging voor die vervolgens vertaald wordt in een risicohouding op de genoemde maten.

Bij het onderzoeken naar de meest geschikte methode voor een onderzoek naar de risicohouding kunnen meerdere subvragen beantwoord worden (in de scriptie kan een selectie worden gemaakt):

-     Is een risico- rendementsafweging de beste manier om de risicohouding van mensen uit te vragen?

-     Hoe betrouwbaar zijn de antwoorden van deelnemers op een onderzoek? Hangen deze sterk af van de vraagstelling (wat kunnen we leren van behavioural economics)?

-     Er zijn verschillende methodes voor het uitvragen van een afweging, wat zijn de voor- en nadelen van de verschillende methodes?

-     Hoe kan het beste invulling gegeven worden aan de vereiste dat rekening gehouden moet worden met het risico dat deelnemers kunnen nemen gegeven hun financiële situatie (risicodraagkracht)?

-     In welke mate is de voorkeur van een deelnemer een puntschatting of is eerder sprake van een range? Moeten we vragen wat de voorkeur is of juist binnen welke range de deelnemer indifferent is (en buiten die range een lagere voorkeur heeft)?

-     Wat is de impact van aannames over de toekomst zoals economische verwachtingen op de voorkeur?

-     Wat is de impact van omstandigheden? (bijvoorbeeld actualiteiten)

-     Welke niet wettelijk verplichte maatstaven zijn wel relevant voor de beleidsvorming en kunnen in deelnemersonderzoek goed uitgevraagd worden?

Jouw afdeling binnen PGGM

In opdracht van onze klanten (pensioenfondsen) verzorgen wij met 1.500 collega’s de pensioenadministratie voor 4,4 miljoen Nederlanders, van wie er 2,8 miljoen werken in de sector Zorg en Welzijn. Met een beheerd vermogen van 252 miljard euro, behoren we tot de grootse institutionele beleggers ter wereld.

Jouw achtergrond

Voor de stage zijn we opzoek naar een student met:

  • Kennis van statistiek en methoden/tools om zelf de resultaten van het deelnemersonderzoek te kunnen analyseren en bij voorkeur ervaring met het werken met dergelijke tools.
  • Kennis behaviourial economics om te komen tot geschikte methode die begrijpelijk en makkelijk is voor de deelnemer en daarmee betrouwbare inzichten oplevert.
  • Affiniteit met deelnemersonderzoek en pensioen.

Wat wij bieden

PGGM Actuarieel Advies & ALM biedt een interessant afstudeerstage waar je direct kan werken aan relevant onderzoek.

Meer weten?

Heb je vragen of wil je eerst meer weten? Neem dan contact op met Inez Crolla (Campus Recruiter) via 06-83240801 of inez.crolla@pggm.nl.

Back to top
Cancel