Company
Chipsoft
Type
Scriptant
Location
Heerenveen
Sector
Data Science, Healthcare, IT
Required language
Dutch, English

Description

Zoek jij een uitdagende stage bij een bedrijf waar jij je zo goed mogelijk kan ontwikkelen? Welkom bij ChipSoft! Voor onze vestiging in Heerenveen zoeken wij studenten die het leuk vinden om door middel van onderzoek een product te bouwen op het gebied van zorg-ICT.

​Opdrachten

Heb jij een gerelateerde studieachtergrond voor een stage bij onze vestiging in Heerenveen? Dan bieden wij jou ruime keuze aan stageopdrachten! Geef in jouw motivatiebrief aan welke stageonderwerp jou aanspreekt en wij sturen de stageomschrijving naar jou toe. De volgende stageonderwerpen staan nog open: 

Afstudeerstageonderwerp: Inplannen radiotherapiesessies

Radiotherapie als behandeling voor kankerzorg kent een stijgende vraag. Uitwendige bestraling wordt geleverd door lineaire versnellers in een reeks van bestralingssessies. Deze bestralingssessies zijn kort, enkele minuten per keer. De bestralingssessies worden gedefinieerd in een behandelplan. Het behandelplan geeft aan hoe vaak een patiënt bestraald moet worden en hoe lang deze bestralingssessies zijn. Dit behandelplan bestaat vaak uit meerdere weken waarbij op meerdere dagen per week bestralingen worden geleverd.
Met de groeiende vraag naar radiotherapie neemt het aantal te plannen bestralingssessies toe. Dit maakt het opstellen van een haalbaar en efficiënt rooster een moeilijke, tijdrovende taak. 

Het doel van de stage is om te onderzoeken of het zinvol is om een algoritme te gebruiken voor het plannen van de radiotherapiesessies op basis van prestatie-indicatoren zodanig dat er een efficiëntere planning kan worden gemaakt dan met de huidige methodiek. Daarnaast is het doel om een planningsmethode te ontwikkelen waarbij rekening gehouden wordt met deze prestatie-indicatoren. De prestatie-indicatoren voor een efficiënte planning kunnen bijvoorbeeld de volgende zijn:
• De patiënten kunnen binnen de gestelde wachttijd worden behandeld;
• De patiënten hebben een zo constant mogelijk rooster (worden elke dag rond 10 uur behandeld in plaats van de ene dag om 9 uur en de andere dag om 4 uur);
• Patiënten wisselen zo weinig mogelijk van lineaire versnellers om zo .

De opdracht omvat de volgende stappen:
• Onderzoek verschillende wiskundige methodes/modellen die een reeks aan sessies van de radiotherapie kunnen plannen op basis van voorkeuren en restricties;
• Ontwikkel aan de hand van bovenstaand onderzoek de methode/ het model;
• Gebruik deze ontwikkelde methode/model om een planning te maken en evalueer hoe goed deze planning is.

Afstudeerstageonderwerp: Scenariobuilder OK
In onze softwaresuite HiX kan nu reeds al complete roosters maken, en ook doorrekenen wat de gevolgenzijn, maar dan staat het rooster al helemaal vast in het systeem. Scenario’s maken en vergelijken is niet mogelijk.

Je maakt een scenariobouwer die het mogelijk maakt om de roostermakers beter te ondersteunen. Belangrijkste is om verschillende scenario’s te kunnen bouwen en te vergelijken en grip te houden op het aantal uur dat er per specialisme wordt ingepland.Deze verbetering wordt gerealiseerd door de roostermakers de mogelijkheid te bieden om verschillende gegevens naar wens tegen elkaar uit te zetten en nieuwe roosters op te stellen en door te rekenen.

Om de berekening te maken zijn er zogenoemde uitstroomprofielen beschikbaar, je dient deze zelf via statistiek te vergaren. Deze kunnen volgens een bepaalde verdeling aan de sessies in het nieuwe rooster gekoppeld worden. Ook heeft de gebruiker de mogelijkheid om zelf een uitstroomprofiel aan te maken.

Stageonderwerp: Dokter Google
Je begint met het doen van onderzoek om te bepalen welke bestaande oplossingen ingezet kunnen worden om search engine functionaliteit in HiX te integreren. Hierbij maak je een afweging tussen kosten, functionaliteit en performance. Een van de vereisten daarbij is in ieder geval dat de resultaten op basis van relevantie bepaald kunnen worden (ranking). Onderstaande criteria zijn voorbeelden van bepalende factoren voor de mate van relevantie.

• Valt een gevonden diagnose binnen het eigen specialisme;
• Wordt de gevonden medicatie nog actief door de patiënt gebruikt;
• Zijn de gegevens recent;
• Betreft het een man, vrouw of kind.

Je onderzoek leidt tot een onderbouwde aanbeveling. Vervolgens werk je op basis van de gekozen oplossing een proof of concept uit. Daarbij zijn de volgende aspecten van belang:
• Vormgeving van de zoekinterface;
• Hoe worden de gevonden resultaten getoond en in context geplaatst;
• Hoe kunnen gevonden resultaten verder verfijnd worden.

De opdracht is multi-disciplinair en omvat samenwerking met de volgende stakeholders:
• Het “Core” team welke verantwoordelijk is voor onze backend functies;
• Het “UX” (usability) team, verantwoordelijk voor user interface design;
• De eindgebruikers (artsen) om de ideeën / het POC te toetsen aan de praktijk

Stageonderwerp: Detectie performanceproblemen

HiX is een omvangrijke en complexe applicatie; met name deze complexiteit betekent dat het op orde houden van de performance van HiX een hele uitdaging is. Een goede performance is echter 1 van de belangrijkste voorwaarden voor tevreden gebruikers. 

We hebben verschillende meetinstrumenten in HiX ontwikkeld om de performance te kunnen meten. Een deel van deze metingen wordt ook naar ChipSoft gestuurd. Met live dashboards bij de klant en verschillende overzichten die we bij ChipSoft hebben gebouwd krijgen we inzicht in hoe een klant er voor staat, en waar eventuele pijnpunten zitten.

Het probleem is dat het handmatig in kaart brengen van de performance er voor kan zorgen dat je zaken over het hoofd ziet, met als gevolg dat er performanceproblemen spelen die (lange tijd) onopgemerkt blijven.

Het  doel van de opdracht is om een detectie- en signaleringssysteem te ontwikkelen die deze problemen  automatisch in kaart brengt.

Stageonderwerp: UX-Benchmark 
HiX bevat een Analytics module waarmee het gebruik van HiX kan worden gemonitord. Zo wordt bijvoorbeeld gelogd welke schermen een gebruiker opent, welke elementen worden aangeklikt en welke sneltoetsen worden gebruikt. Deze logging levert grote hoeveelheden data op, welke door ChipSoft wordt geanalyseerd met als doel de gebruiksvriendelijkheid van HiX te verbeteren. ‘Gebruiksvriendelijkheid’ is een subjectief begrip. ChipSoft zou graag één of meerdere getallen/cijfers kunnen koppelen aan de efficiëntie waarmee een gebruiker HiX kan gebruiken. Hierbij kun je denken aan het gebruik van een enkel scherm, maar ook de gehele werkprocessen waar artsen mee te maken hebben. Met dit cijfer zouden vervolgens vergelijkingen gemaakt kunnen worden tussen verschillende gebruikers, ziekenhuizen en HiX versies. De opdracht omvat het opstellen van een scoringsmodel waarmee de gebruiksvriendelijkheid van HiX en de efficiëntie van gebruikers kan worden gescoord.

Met deze scoringmethode moet het mogelijk worden een vergelijking te maken tussen:
• Geruikers
• Ziekenhuizen
• HiX versies

Het scoringsmodel zal uiteindelijk toegepast moeten kunnen worden in een dagelijkse benchmark.

​Wij bieden

  • Een riante vergoeding met uitzicht op een vaste baan
  • Goede begeleiding en coaching in een fijne werkomgeving met uitgebreide mogelijkheden  om je te ontwikkelen
  • Een uitgebreide kennismaking met de meest uiteenlopende methodes en ontwikkeltools binnen de zorg-ICT en onze programmeer- en dataomgeving
  • Gave ‘perks’, zoals goodies of vrijkaarten voor evenementen en sportwedstrijden
  • Een unieke en leerzame stageplek bij een groeiend bedrijf

​Misschien is jou wel iets opgevallen aan deze vacature of weet je een manier om deze te verbeteren? Dan zijn wij dus op zoek naar jou!

Wil jij deze uitdaging aangaan?

Stuur je CV en motivatie met onder andere het stageonderwerp dan naar werken@chipsoft.nl.
Heb je zelf een leuker of beter stage idee? Neem gerust contact op!

Back to top
Cancel